oferta - ESBR Ewa Sobczak Biegly Rewident

podstawowa oferta zawiera:

 

  • badanie sprawozdań finansowych
  • doradztwo podatkowe
  • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych